Persbericht   

Onafhankelijke groep Drimmelen

Gezien de actuele politieke situatie in Drimmelen hebben wij, de onafhankelijke groep Drimmelen, behoefte om een verklaring af te leggen. Op donderdagavond hebben wij het vertrouwen opgezegd in de Lijst Harry Bakker en met name in de partijleider Harry Bakker. Ook hebben wij gemeld dat we nog achter het door de coalitie gesloten programakkoord stonden. De VVD gaf donderdagavond aan uit de coalitie te stappen. Dit weekend hebben het CDA en Groen Drimmelen het coalitieakkoord, zonder ons te kennen, naast zich neergelegd en zijn zij op zoek gegaan naar nieuwe coalitiepartners. Met de PvdA en het CAB hebben zij die gevonden zoals we uit de pers konden vernemen. Er is een nieuwe coalitie geboren of in wording. We wensen hen veel succes en daadkracht. 

De groep Drimmelen kent haar verantwoordelijkheden en gaat door in de Raad als onafhankelijke groep.

De keuze om uit de Lijst Harry Bakker te stappen was een bewuste keuze. De mogelijke consequenties namelijk een breuk in de coalitie was een bekend risico. Om tot een eerlijke en transparante politiek te komen waarbij politici hun verantwoordelijkheid nemen was dit in onze ogen de enige weg. De raad was daarbij met uitzondering van de Lijst Harry Bakker gelijk in. Het politiek landschap veranderde daarmee gelijk. De coalitiepartners verloren elkaars vertrouwen en de oppositiepartners roken hun kansen, een nieuwe coalitie werd gesmeed. Wij zijn daarbuiten gehouden, politiek begrijpelijk, “wie breekt betaalt” is een politieke regel, wel jammer zonder ons was er niets veranderd. En die verandering was nodig,  hard nodig. Met de lijst Harry Bakker en met name  de positie van de partijleider en zijn gedrag in de Raad en naar de burger toe, ging het niet meer. Naar de burger toe waren we niet meer geloofwaardig wanneer we uitgingen van onze politieke doelen en idealen bij de verkiezingen in 2006. Die zelfreflectie heeft ons ertoe bewogen om te breken met de LHB.

Wat heeft 2,5 jaar opgeleverd?

In ieder geval meer respect in de raad voor elkaar. Ook is er transparantie en openheid gekomen op een aantal pijnlijke dossiers uit het verleden oa de Biesbosch Marina Drimmelen, etc. De financiele positie van de gemeente is eveneens helder geworden en die ziet er niet rooskleurig uit, dat vroeg om een aantal moeilijke keuzes. Die zijn bij de begroting voor 2009 genomen, zonder ons waren die keuzes niet gemaakt. De fractie was bereikbaar voor de burger, we luisterden gingen op onderzoek uit, gingen naar de burger toe, en stelde kritische vragen in de Raad aan het College. Daarbij waren we ook kritisch op onze eigen wethouders, een houding die niet iedereen kon begrijpen maar waar we wel voor stonden. 

Welke lessen zijn er te leren?

In ieder geval, en de politieke historie leert dat ons ook, zijn partijen waar de naam van de partijleider de naam van de partij is, professioneel gezien “ondingen”, de persoonsverbondenheid staat professionaliteit in de weg. De politiek is ook hard, tijd voor emotie is kort, de politieke werkelijkheid is een van “survival of the fittest”, het pragmatisme staat voorop, gezworen politieke rivalen worden in “no time” politieke vrienden. Wellicht is dat nog het meest onbegrijpelijke voor de burger in de politiek.

En waar staat de groep Drimmelen nu voor?

De onafhankelijke groep Drimmelen is vooral eerst onafhankelijk, kent inhoudelijke uitgangspunten maar staat vooral open voor de burger en belangenorganisaties. Niet om dingen te beloven maar op basis van inhoudelijke argumenten naar oplossingen te zoeken. We staan voor een open en eerlijke politiek met oog voor het “algemene belang”  op basis van argumenten. De groep Drimmelen maakt haar termijn af waarbij ze positief kritisch staat tegenover de nieuw te vormen coalitie.

We hopen daarmee een gezonde en transparante bijdrage te kunnen leveren aan het besturen van deze mooie groen/blauwe gemeente.

Voor nadere informatie: Karin van den Berg,  0626014111

---------------------------------------------------------------------------------------